KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนโพลีเอสเตอร์สีขาว

KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนสีขาว สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัง เนื่องจากสภาวะปัจจุบันที่มีอากาศร้อน KOOLTEG ฉนวนกันความร้อน ที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สีขาว ที่สะอาด ปลอดสารพิษ ไม่ระคายเคืองต่อการสัมผัสจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค