บริษัท ยูนิโปร เทอร์มอล แอนด์ อะคูสติก โซลูชั่นส์ จำกัด 

300 / 2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

สำนักงานใหญ่ : โทร. 027 334 285-87 แฟกซ์. 02-733-4288

คุณ อภิวิชญ์ : 062 594 4694

อีเมลล์: marketing@uniprosolution.net