บริษัท ยูนิโปร คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานขายในงาน เอี่ยมเส็ง แกรนด์เซลล์ ลดทั้งร้าน ครั้งที่ 8 ณ ร้านเอี่ยมเส็ง อำเภอชุมแพ จังหวัดข่อนแก่น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2562