การคำนวณการใช้งานสำหรับปูฉนวนกันความร้อน

 

KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนโพลีเอสเตอร์สีขาว รุ่น C ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน 1 ม้วน สามารถปูพื้นที่ได้ถึง 2.40 ตร.ม. 

 

พื้นที่เพดานบ้าน (ตร.ม)  หาร 2.4 (ตร.ม.)

1 ม้วน 2 ม้วน 3 ม้วน 4 ม้วน 5 ม้วน 6 ม้วน 7 ม้วน 8 ม้วน 9 ม้วน 10 ม้วน
2.4  4.8 7.2 9.6 12 14.4 16.8 19.2 21.6 24
11 ม้วน 12 ม้วน 13 ม้วน 14 ม้วน 15 ม้วน 16 ม้วน 17 ม้วน 18 ม้วน 19 ม้วน 20 ม้วน
26.4 28.8 31.2 33.6 36 38.4 40.8 43.2 45.6 48
21 ม้วน 22 ม้วน 23 ม้วน 24 ม้วน 25 ม้วน 26 ม้วน 27 ม้วน 28 ม้วน 29 ม้วน 30 ม้วน
50.4 52.8 55.2 57.6 60 62.4 64.8 67.2 69.6 72
31 ม้วน 32 ม้วน 33 ม้วน 34 ม้วน 35 ม้วน 36 ม้วน 37 ม้วน 38 ม้วน 39 ม้วน 40 ม้วน
74.4 76.8 79.2 81.6 84 86.4 88.8 91.2 93.6 96

 

KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนโพลีเอสเตอร์สีขาว รุ่น PR ติดตั้งใต้หลังคา 1 ม้วน

1.  PRDO-1625 : กว้าง 1.2 ม. x ยาว 15 ม. X 25 มม. ( พื้นที่ปู 18 ตร.ม .) สำหรับติดตั้งเหนือแป

2. PRDB-2425 : กว้าง 1 ม. x ยาว 10 ม. X 25 มม. ( พื้นที่ปู 10 ตร.ม .) สำหรับติดตั้งระหว่างแป

 

KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทธีลีนโฟม

ขนาดสินค้า

1.  งานฝ้าทีบาร์ มีขนาดสินค้าดังนี้

- กว้าง 60 ซม. x ยาว 60 ซม. x ความหนา 5 มม.

- กว้าง 60 ซม. x ยาว 60 ซม. x ความหนา 10 มม.

2.  งานฝ้าฉาบเรียบ มีขนาดสินค้าดังนี้

- กว้าง 60 ซม. x ยาว 8 ม. X 5 มม. ( พื้นที่ปู 4.8 ตร.ม .)

- กว้าง 60 ซม. X ยาว 4 ม. X 10 มม. ( พื้นที่ปู 2.4 ตร.ม .)

- กว้าง 120 ซม. X ยาว 8 ม. X 5 มม.  ( พื้นที่ปู 9.6 ตร.ม .)

- กว้าง 120 ซม. X ยาว 4 ม. X 10 มม   ( พื้นที่ปู 4.8 ตร.ม .)

3.   งานโครงหลังคา

- กว้าง 1.2 ม. x ยาว 50 ม. x ความหนา 5 มม.   ( พื้นที่ปู 60 ตร.ม .)

 

KOOLTEG  แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมแท้ 100%

ขนาดสินค้า

- ขนาดกว้าง 1.25 เมตร x ยาว 60 เมตร  (พื้นที่ปู 75 ตร.ม.)

- กว้าง 1.25 เมตร x ยาว 20 เมตร  (พื้นที่ปู 25 ตร.ม.)