การติดตั้งฉนวน KOOLTEG Polyester กับงานหลังคา

1.  การติดตั้งแบบใช้ Strip ติดเหนือแป เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่โดยการใช้ Metal Strip วางขวางแป โดยกำหนดให้มีระยะเท่ากับความกว้างของ Aluminium Foil จากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้วางพาดหลังแป กำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วนมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอนของผู้ผลิตหลังคา

2.  การติดตั้งแบบเชื่อมตะแกรง Wire mesh เหนือแป เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่ โดยการเชื่อมลวดตะแกรง Wire mesh เหนือแปให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการจะปูฉนวนฯ จากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้วางลงบนลวดตะแกรง Wire mesh โดยให้ปูขวางแป เริ่มจากสันของหลังคาลงไปสู่ชายคาของหลังคา กำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วนมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอนของผู้ผลิตหลังคา

3.  การติดตั้งแบบเชื่อมตะแกรง Wire mesh ระหว่างแป เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่โดยการเชื่อมลวดตะแกรง Wire mesh ระหว่างแปจากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้วางลงบนลวดตะแกรง Wir mesh โดยให้ปูในช่องแป กำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วน มีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอนของผู้ผลิตหลังคา

4.   การติดตั้งแบบผูกลวดใต้แป เหมาะสำหรับหลังคาที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนฯ สามารถติดตั้งได้ทั้ง Metal Sheet และหลังคากระเบื้องซีเมนต์ โดยการใช้ลวด No.18 ชุบกัลวาไนซ์ ผูกขวางแปโดยให้อยู่ด้านล่างของแป ให้มีระยะห่างในแต่ละช่วง 20 ซม. จากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้สอดเข้าไประหว่างแปกำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วนมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม.

 

 การติดตั้งฉนวน KOOLTEG Cross-linked PE Foam กับงานหลังคา 

1.  การติดตั้งแบบเชื่อมตะแกรง Wire mesh เหนือแป เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่โดยการเชื่อมลวดตะแกรง Wire mesh เหนือแปให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการจะปูฉนวนฯ จากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้วางลงบนลวดตะแกรง Wire mesh โดยให้ปูขวางแป เริ่มจากสันของหลังคาลงไปสู่ชายคาของหลังคา กำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วนมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอนของผู้ผลิตหลังคา

2.  การติดตั้งแบบใช้ Strip ติดเหนือแป     เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่ โดยการใช้ Metal Strip วางขวางแป โดยกำหนดให้มีระยะเท่ากับความกว้างของแผ่น Cross-linked PE Foam จากนั้นให้นำฉนวนฯ ที่เตรียมไว้วางพาดหลังแป โดยให้ฉนวนฯ อยู่เหนือแป วางแบบชนชิด สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอยของผู้ผลิตหลังคา

 

การติดตั้งฉนวน KOOLTEG Reflective Foil กับงานหลังคา 

     การติดตั้งแบบปู Reflective Foil ขวางแป     เหมาะสำหรับหลังคา Metal Sheet ที่ก่อสร้างใหม่เนื่องจาก Reflective Foil มีน้ำหนักเบาจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุใด ๆ มารองรับหรือจะใช้ Wire mesh ก็ได้ กำหนดให้ปูขวางแป เริ่มจากสันของหลังคาลงไปสู่ชายคาของหลังคา กำหนดให้รอยต่อระหว่างม้วนมีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. สุดท้ายให้ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ตามขั้นตอนของผู้ผลิตหลังคา