ฉนวนกันความร้อน  koolteg Polyester  คืออะไร?

        ฉนวนกันความร้อน Koolteg Polyester (โพลีเอสเตอร์) คือเส้นใยสังเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นสายโซ่ยาว ลักษณะเส้นใยเมื่อมองด้วยกล้องจุทัศน์จะเป็นเส้นใยที่ยาว เรียบ และพื้นที่หน้าตัดไม่มีความแหลมคม มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น งานหลังคา

*ฉนวนกันความร้อน Koolteg polyester มีความเหนียวและทนทานสูง ทนการสึกกร่อนและน้ำหนักเบา

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester มีความยืดหยุ่นสูง สามารถคืนรูปได้แม้ถูกกดทับ

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester มีค่าการดูดซับความชื้นต่ำ (<0.02% ต่อปริมาตรตาม มาตรฐานการทดสอบ ASTM C1104)

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester มีความต้านทานต่อความร้อนสูง สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า 150 องศาเซลเซียส 

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester ไม่ลามไฟ เมื่อเส้นใยสัมผัสเปลวไฟจะเกิดการหดตัวหนีอย่างรวดเร็ว

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

*ฉนวนกันความร้อน koolteg polyester ไม่ระคายเคืองต่อผิวสัมผัส จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

มีการใช้สารเคมีใดๆ ในการผลิต ฉนวนกันความร้อน koolteg หรือไม่?

        ฉนวนกันความร้อน koolteg ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในการผลิต โดย ฉนวนกันความร้อน Koolteg Insulation ผลิตจากจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 100% และใช้กระบวนการประสานเส้นใยด้วยความร้อน (Thermal Bonding) เท่านั้นจึงมั่นใจได้ว่าฉนวนกันความร้อน Koolteg Insulation มีความสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีระเหยอันตรายต่างๆ เนื่องจากไม่มีการใช้กาวในการประสานเส้นใย หรือสารเคมีใดๆในการผลิต ต่างจาก ฉนวนกันความร้อน ที่ผลิตจากเส้นใยบางประเภทที่อาจมีการใช้สารเคมีอย่าง ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde หรือรู้จักกันมากในชื่อ ฟอร์มาลีน)  ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายได้

 

ค่า R-Value ในฉนวนกันความร้อน Koolteg คืออะไร?

        ค่า R-Value ในฉนวนกันความร้อน Koolteg เป็นหน่วยวัดความสามารถในการต้านทานความร้อนของฉนวน ซึ่งหากค่า R-Value ใน ฉนวนกันความร้อน ยิ่งมาก ความสามาถในการต้านทานความร้อนก็จะยิ่งดีมากขึ้นตาม เปรียบได้กับ ฉนวนกันความร้อนKooltegที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้ อีกทั้งยังช่วยเก็บรักษาความเย็นภายในได้เป็นอย่างดี

 

ในการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ความชำนาญหรืออุปกรณ์ป้องกันพิเศษ?

        ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน Koolteg นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญหรืออุปกรณ์ป้องกันใดๆ ท่านสามารถติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเนื่องจาก ฉนวนกันความร้อน koolteg ผลิตจากเส้นใย Polyester ที่ได้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        นอกจาก ฉนวนกันความร้อน koolteg Insulation ฉนวนกันความร้อนสีขาว” จะได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Every Piece is A Masterpiece” “ทุกชิ้นงานคือผลงานชิ้นเอก” แล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากล ซึ่งผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อน koolteg Insulation ฉนวนกันความร้อนสีขาว”

Eco-Friendly --- ฉนวนกันความร้อน koolteg ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ฉนวนกันความร้อน koolteg จึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยฉลากเขียว (Green Label)

Strong & Durable --- ฉนวนกันความร้อน koolteg เส้นใยเหนียว ฉนวนกันความร้อน koolteg จึงมีความ ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี

Easy to install --- ฉนวนกันความร้อน koolteg ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ หรืออุปกรณ์ป้องกันพิเศษ

Clean & Safe --- ฉนวนกันความร้อน koolteg ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ระคายเคืองเนื่องจากไม่มีส่วนผสมสารเคมี อีกทั้งไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา

Economy --- ฉนวนกันความร้อน koolteg ลดอุณหภูมิภายในได้กว่า 7 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟฟ้า และลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

Sound absorbtion --- ฉนวนกันความร้อน koolteg ดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน

 

ทำไมต้องติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg?

มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงต้องติดตั้ง ฉนวนกันความร้อนkoolteg?

        ผู้ประกอบการหลายท่านคงมีคำถามในใจสำหรับเรื่องการติดตั้งฉนวนกันความ ร้อน ภายใน หลังคา บริษัทหรือ หลังคา โรงงาน เพราะต้องคำนึงถึงหลายด้าน ทั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งหลายท่านต้องรัดเข็มขัด ลดรายจ่ายโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ในบางเรื่องจำเป็นต้องจ่าย ถ้าจ่ายแล้วคุ้มค่าและมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเครื่องมือต่างๆเข้าทำนองจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายที่เห็นว่าจ่ายแล้วได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

        หลังคา โรงงานหรือ หลังคา อาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วๆไป จะได้รับความร้อนจากรังสีของแสงอาทิตย์โดยตรง ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและใกล้ดวงอาทิตย์ จึงได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง อาคารหรือโรงงานใดที่ไม่ได้ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg ก็จะส่งผลให้ภายในอาคารโรงงานนั้นๆร้อนอบอ้าว ความร้อนส่งผลกระทบไปหลายอย่าง ทั้งการทำงานประสิทธิภาพลดลง เครื่องไม้เครื่องมือบางชนิดเสียหายได้ อุณหภูมิสูงส่งผลต่อการเสื่อมสภาพเร็วของเครื่องมือบางชนิดได้ จะเห็นว่าถ้าพิจารณาให้ละเอียดภาวะความร้อนส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่าง หลังคา อาคารหรือ หลังคา โรงงานหลายแห่งต้องจ่ายค่าพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าในแต่ละปีจำนวนมาก ซึ่งถ้าอากาศร้อนมาก อุณหภูมิภายในอาคารสูงบ่อยๆ ก็จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากตามไปด้วย ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ เพราะรับงานหนักจนเกินไป  ดังนั้นจะเห็นว่าการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะมีผลต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งทางตรง และทางอ้อม เหมือนการทุ่มงบประมาณเสียเปล่า แต่ในความเป็นจริง ท่านได้รับผลประโยชน์มากกว่า ทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อนkoolteg ครั้งเดียวอยู่ได้หลายปี ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาล ทั้งค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน การรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ ลดภาวะความร้อนลง กรณีที่อาคารเป็นโครงสร้างเหล็กหรือสังกะสี ก็จะช่วยป้องกันสนิมโดย อัตโนมัติ ช่วยยืดอายุโครงสร้างที่เป็นเหล็กและสังสะสีไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ นี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพียงบางส่วนเท่านั้น

ดูประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อนkoolteg มีความคุ้มค่ามากกว่าที่คิด

1.   ฉนวนกันความร้อน koolteg ป้องกันความร้อน – ความเย็น ลดความร้อนภายในอาคารได้อย่างมาก

2.   ฉนวนกันความร้อน koolteg ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ  (Water Leaking)

3.   ฉนวนกันความร้อน koolteg ลดเสียงดังกั้นเสียง (Noise Inhibiting)

4.   ฉนวนกันความร้อน kooltegทนกรด ทนด่าง (Acid & Base Resistant)

5.   ฉนวนกันความร้อน koolteg การทนไฟและไม่ลามไฟ  (Fire Retardant)

6.   ฉนวนกันความร้อน koolteg ไม่มีสารพิษเจือปน  (Non Toxic/Irritant)

7.   ฉนวนกันความร้อน koolteg ป้องกัน แมลง มด หนู เข้ามาอยู่อาศัย

8.   ฉนวนกันความร้อน koolteg น้ำหนักเบา  และแข็งแรง  (Light Weight & Strength)

9. ฉนวนกันความร้อน koolteg ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation Control)

10. ฉนวนกันความร้อน koolteg ติดตั้งง่าย (Easy to Install)

11. ฉนวนกันความร้อน koolteg ไม่มีการยุบตัว  (Does Not Pack Down)

12. ฉนวนกันความร้อน koolteg มีรูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม  (Architectural Shapes)

13. ฉนวนกันความร้อน koolteg ประหยัดพลังงาน  (Energy Saver) หรือช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างมากนั่นเอง

 

การติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร?

        สำหรับการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน koolteg ที่ถูกต้องจะช่วยปรับสภาพอากาศร้อนมาสู่ อากาศเย็นตามปกติ หรือทำให้อากาศเย็นลงได้ ในขณะที่เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปในการดึงเอาความร้อน ที่สะสมอยู่ใต้หลังคา ใต้ฝ้าเพดาน หรือพนังปูน ภายในอาคารมาทำให้อากาศเย็นลง ดังนั้นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจึงทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้มากกว่า40%รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กลงได้อีกด้วย การซ่อมบำรุง ช่วยยืดอายุเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานขึ้น นี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งเจ้าของอาคารโดยตรง และประโยชน์ที่ตกกับประเทศชาติ ผลพลอยได้ทางอ้อมจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อน นอกจากฉนวนกันความร้อนจะทำหน้าที่ หลักๆ คือการป้องกันความร้อนและสะท้อนความร้อนและอื่นๆได้ดีแล้ว ยังช่วยลดเสียงดังหรือกันเสียงดังจากภายนอกอาคาร ฉนวนกันความร้อนจะช่วยลดคลื่นความดังของเสียง ซึ่งเสียงดังจากภายนอกจะผ่านได้น้อย นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อน เมื่อติดตั้งที่หลังคาของอาคาร จะช่วยกันรั่วหรือกันซึมของน้ำฝนหรือความชื้นในบรรยายกาศ กรณีพ่นฉนวนกันความร้อนลงบนผนังของอาคาร นอกจากลดเสียงดังได้แล้วยังช่วยกันซึมของน้ำจากภายนอกอาคารและความชื้นของไอ น้ำจากภานนอกก็สามารถป้องกันได้ จะเห็นว่าติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับประโยชน์หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งกันรั่ว กันซึม ป้องกันสนิมกับพื้นผิวของโครงเหล็ก หลังคาเหล็กโดยเฉพาะหลังคา หลังคาอาคารโรงงานที่ใช้สาร กรด ด่างเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจและช่วยกันเสียง ได้เป็นอย่างดี

 

ประเภทของ ฉนวนกันความร้อน ?

        ฉนวนกันความร้อน ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด เช่น ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว (Fiber glass), ฉนวนฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ (Cellulose), ยิบซั่มบอร์ด, แผ่นสะท้อนความร้อน(Aluminium foil), ยิบซั่มบอร์ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน, เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน(Polyurethane foam) ฉนวนกันความร้อนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene foam) ฉนวนกันความร้อนโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene foam) เป็นต้น การเลือกใช้งานฉนวนกันความร้อน ควรพิจารณาจากประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนในการต้านทานความร้อน (ค่าR) มีหน่วยเป็น ตารางเมตร-องศาเคลวินต่อวัตต์ (Thermal resistance – R value, m2K/W) สภาพการนำความร้อน (ค่า K) มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อเมตร-องศาเคลวิน (Thermal conductivity – K value, W/m.K) ซึ่งฉนวนความร้อนที่ดีต้องมีค่าความต้านทานความร้อนสูงสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อนต่ำ

        นอกจากนั้น ควรพิจารณาถึงความจำเป็น ในการติดตั้งของ ฉนวนกันความร้อนแต่ละสถานที่ และช่วงอุณหภูมิในการใช้งานของสถานนั้นๆ รวมถึง ลักษณะการติดตั้งฉนวนกันความร้อน  ราคาค่าติดตั้ง การยืดตัวและการหดตัวของฉนวนความร้อนเมื่อได้รับความร้อน โดยธรรมชาติแล้ว ความร้อนจะเคลื่อนที่จากที่อุณหภูมิสูง ไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเสมอ หลักการทำงานของ ฉนวนกันความร้อนก็คือทำหน้าที่ชะลอการเคลื่อนที่ของความร้อนนี้ ซึ่งวัสดุฉนวนกันความร้อน ที่ใช้งานกันทั่วไปได้แก่ อลูมิเนียมฟอยล์ พียูโฟม ใยแก้ว และใยหิน ฯลฯ แต่ก่อนที่เราจะทำการเลือกวัสดุฉนวนกันความร้อน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่ต่างๆ โรงงาน เราจะมาทำความรู้จักกับ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิดกัน

• ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ จะมีความมันวาวของผิวแผ่นฟอยล์ มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อน ข้อดีคือทนความชื้นไม่ติดไฟและไม่ลามไฟไม่ฉีกขาดง่าย

• ฉนวนกันความร้อนแบบโฟม เช่น ฉนวนกันความร้อนโฟมพอลิเอทิลีน ฉนวนกันความร้อนโฟมโพลียูรีเทนหรือพียูโฟมมีข้อดีคือ สามารถคงสภาพเพิมได้แม้จะโดนน้ำหรือความชื้น ทนทานต่อกรดและด่าง น้ำหนักเบาแข็งแรง

• ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า ฉนวนกันความร้อนไมโครไฟเบอร์ มีโพรงอากาศเล็กๆ จำนวนมหาศาล ซึ่งแทรกอยู่ระหว่างเส้นใยแก้ว จะทำหน้าเก็บกักความร้อนไว้ และลดการส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง นอกจากนี้โพรงอากาศเล็กๆ เหล่านั้นสามารถลดทอน พลังงานเสียงที่ผ่านเข้ามาให้เหลือพลังงาน ที่สะท้อนออกไปน้อยลง วัสดุฉนวนกันความร้อนใยแก้วจัดเป็น ฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ มีความอ่อนตัว และคืนตัวดี สามารถทนไฟได้ประมาณ 300 องศาเซลเซียส ปัจจุบันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใยแก้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่จึงยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป

• ฉนวนกันความร้อนใยหิน จัดเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่ไม่มีสารประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) จึงปลอดภัยต่อสุขภาพ คุณสมบัติในการกันความร้อน และดูดซับเสียง เทียบเท่ากับฉนวนกันความร้อนใยแก้ว แต่สามารถทนไฟได้ดีกว่าทั้งวัสดุฉนวนชนิดใยแก้วและใยหินมีข้อด้อยคือไม่ทนทานต่อความเปียกชื้น

• ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟม ซึ่งมีหลายชนิดหลายประเภท ฉนวนกันความร้อนโฟมโพลียูรีเทน หรือฉนวนกันความร้อนพียูโฟมเป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไปฉนวนพียูโฟมจะไม่ดูดซับความชื้น แต่เนื่องจากโฟมมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ โฟมจะเปลี่ยนรูป เช่น บิดงอ บุบสลาย หรือไหม้ไปในที่สุด แต่ในบ้านเราทั่วๆ ไป มักจะไม่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับนั้น ยกเว้นกรณีที่มีการนำฉนวนพียูโฟม ไปใช้บุหลังกระจกโดยตรง เช่น กระจกหน้าต่างจะทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งฉนวนพียูโฟมไม่สามารถคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ นอกจากนี้มีความจำเป็นต้องป้องกันการถูกทำลาย เนื่องจากรังสีอัตราไวโอเลต (UV) จากรังสีดวงอาทิตย์