นโยบายการจัดส่งสินค้า และค่าบริการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล   ทำการจัดส่งสินค้า  2-3 วันทำการ หลังจากทำการส่งหลักฐานการชำระเงิน

พื้นที่ต่างจังหวัด                    ทำการจัดส่งสินค้า  5-7 วันทำการ หลังจากทำการส่งหลักฐานการชำระเงิน

นโยบายการคิดค่าบริการจัดส่งสินค้า เรทค่าขนส่ง

กรุงเทพ

กำหนดค่าขนส่งตามยอดซื้อสินค้า

ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 – 4,999 บาท คิดค่าขนส่งเหมา 1,300 บาทเป็นราคาเริ่มต้น

ยอดซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี

ปริมณฑล

กำหนดค่าขนส่งตามยอดซื้อสินค้า

ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 – 19,999 บาท คิดค่าขนส่งเหมา 1,300 บาทเป็นราคาเริ่มต้น

ยอดซื้อสินค้า 20,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี

กรุงเทพ ปริมณฑล

บริการขนส่ง Kerry Express คิดค่าขนส่งตามจริง (ติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่งทุกครั้ง)

 

ต่างจังหวัด

คำนวนค่าขนส่งตามจริงทุกครั้งตามระยะทาง และค่าน้ำมัน 

หมายเหตุ :

1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการจัดส่งสินค้าตามความเหมาะสมในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าจัดส่งสินค้าตามนโยบายการจัดส่ง

 

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

  • หากต้องการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้แยกทำรายการสั่งซื้อ
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด หรือไม่มีคนอยู่รับสินค้าตามสถานที่นัดหมาย ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
  • หากไม่ได้รับสินค้าเกินกว่าระยะเวลามาตรฐานในการจัดส่งที่กำหนด กรุณาติดต่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าทันที
  • การสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร หรือผู้รับชำระเงินแล้วเท่านั้น จึงจะมีการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้า และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น