การติดตั้งผลิตภัณฑ์กั้นเสียง BLOXTEG

  • วัดพื้นที่ของผนังที่จะติดตั้ง ช่องความกว้างของระหว่างโครงคร่าว
  • ใส่ BLOXTEG ลงช่องโครงคร่าวแต่ละอัน

 

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ดูดซํบเสียง enzon

  • ติดตั้งกับผนังคอนกรีต หรือผนังเบา
  • ยิงกาวตะปูใส่ชิ้นงานแนวตามเส้นสีน้ำเงิน ดังรูปก่อนนำชิ้นงานไปติดตั้ง
  • เมื่อยิงกาวตะปูกับชิ้นงานแล้ว นำชิ้นงานมาติดตั้งยังจุดที่กำหนดไว้ (ควรทำความสะอาดจุดที่ต้องการติดทุกครั้ง)
  • ยิงแม็กลมยึดให้ชิ้นงานติดกับพื้นที่ ที่จะติดตั้งทั้ง 4 มุม เพื่อยึดให้ชิ้นงานไม่หลุดออกก่อนกาวตะปูจะเซ็ทตัว

**ข้อควรระวัง : การยิงแม็กลมให้ยิงที่ด้านข้างของชิ้นงานฝังเข้าไปยังตัวผนังดังรูป ** ไม่ควรยิงตรง ๆ ไปจากด้านหน้าของชิ้นงาน