KOOLTEG ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทธีลีนโฟม สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น
Pre-Order
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอราคา
  • หมวดหมู่ : ฉนวนกันความร้อนงานระบบ Chemical Cross-linked Polyethylene Foam
  • ยี่ห้อสินค้า : KOOLTEG
  • รหัสสินค้า : CM
  • การสั่งซื้อในเขต กรุงเทพฯ: ซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท (บริการส่งฟรี) เวลาจัดส่ง 7-14 วันทำการ
  • การสั่งซื้อในเขต ปริมณฑล: ซื้อสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาท (บริการส่งฟรี) เวลาจัดส่ง 7-14 วันทำการ
  • สินค้าพรีออเดอร์: ระยะเวลาในการผลิต 3 สัปดาห์
  • การสั่งซื้อต่างจังหวัด: กรุณากดติดต่อเรา เพื่อคำนวนราคาค่าจัดส่ง เวลาจัดส่ง 7-14 วันทำการ
ติดต่อสอบถาม

การใช้งานฉนวนชนิดท่อ 

สำหรับงานท่อเหล็ก :

Product Code : CMPI (ไม่ปิดผิว)        Length 2 m.

Product Code : CMSI (ปิดผิว 1 ด้าน)  Length 2 m.

สำหรับงานท่อทองแดง :

Product Code : CMPC (ไม่ปิดผิว)        Length 2 m.

 

Product Code : CMSC (ปิดผิว 1 ด้าน)  Length 2 m.

ระบบท่อน้ำร้อน : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CMP(ไม่ปิดผิว) และ รุ่น CMS(ปิดผิว1ด้าน) โดยมีความหนาของฉนวน ตั้งแต่ 6 มม. ถึง 50 มม. เหมาะสำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงแรม ที่พักอาศัย ใช้งานกับท่อขนาด ID 3/8 นิ้ว ถึง 4 1/2 นิ้ว เนื่องจาก Cross-linked PE Foam มีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ มีการดูดซับน้ำต่ำ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหักงอได้ง่าย

ระบบท่อน้ำเย็น : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CMP(ไม่ปิดผิว) และ รุ่น CMS(ปิดผิว1ด้าน) โดยมีความหนาของฉนวน ตั้งแต่ 6 มม. ถึง 50 มม. เหมาะสำหรับระบบทำความเย็น เพื่อป้องกันการเกิดการควบแน่นของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหยดน้ำ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

 

ตารางการเลือกใช้ฉนวน กับงานท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น 

การใช้งานฉนวนชนิดตัดแผ่น 

สำหรับงานท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ :

Product Code : CMPP (ไม่ปิดผิว)       

 

Product Code : CMSP (ปิดผิว 1 ด้าน) 

Product Code : CMAP (ปิดผิว 1 ด้าน เคลือบกาว 1 ด้าน) 

 

การใช้งาน : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CMPP(ไม่ปิดผิว) ,รุ่น CMSP(ปิดผิว1ด้าน) และรุ่น CMAP(ปิดผิว 1 ด้าน เคลือบกาว 1 ด้าน) โดยมีความหนาของฉนวน ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 1-1/4 นิ้ว ความยาว 48 นิ้ว และความกว้างตัดได้ขนาดพอดีสำหรับหุ้มท่อเหล็ก ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว

การใช้งานฉนวนชนิดม้วน

สำหรับงานท่อที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน :

Product Code : CMPR (ไม่ปิดผิว)       

 

Product Code : CMSR (ปิดผิว 1 ด้าน) 

Product Code : CMAR (ปิดผิว 1 ด้าน เคลือบกาว 1 ด้าน) 

 

 

การใช้งาน : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CMPR(ไม่ปิดผิว) ,รุ่น CMSR(ปิดผิว1ด้าน) และรุ่น CMAR(ปิดผิว 1 ด้าน เคลือบกาว 1 ด้าน) โดยมีความกว้าง 4 ฟุต ความยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 8 ฟุต ถึง 150 ฟุต ใช้สำหรับหุ้มท่อขนาดใหญ่ เช่น ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น

รายละเอียดสินค้า ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM สำหรับติดตั้งกับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ป้องกันการควบแน่นของอากาศจนกลายเป็นหยดน้ำ รักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงาน เหมาะกับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและยา โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า โรงแรม อาคาร และสำนักงาน

การใช้งาน : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM สำหรับติดตั้งกับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ป้องกันการควบแน่นของอากาศจนกลายเป็นหยดน้ำ รักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงาน เหมาะกับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและยา โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า โรงแรม อาคาร และสำนักงาน

อุณหภูมิใช้งาน : อุณหภูมิมีใช้งานของฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว อยู่ระหว่าง -40 องศา ถึง 80 องศา

ป้องกันการกัดกร่อน : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4859.1 ว่าไม่เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย จึงสามารถใช้ฉนวนได้ยาวนาน โดยไม่เสียคุณสมบัติความเป็นฉนวน

การดูดซับน้ำ : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว ทำจาก Polyethylene Foam แบบเซลล์ปิด จึงมีค่าการดูดซับน้ำต่ำเพียง 0.05 mg/cm2 โดยทดสอบตามมาตรฐาน JIS K 6767

การป้องกันความชื้น : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว มีความสามารถในการทดต่อความชื้นจึงสามารถใช้กับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบที่ความชื้นสัมพัทธ์ 95% อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าไม่ทำให้ฉนวนเกิดการเสียรูป

การลามไฟ : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟจึงไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS 1530.2, AS 1530.3

การซึมผ่านของไอน้ำ : ฉนวน Cross-linked PE Foam รุ่น CM ไม่ปิดผิว ทำจาก Polyethylence Foam แบบเซลล์ปิด จึงมีค่าการดูดซับน้ำต่ำ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E96-2005

คุณสมบัติทางกายภาพ